Asia  Turkmenistan votes, president’s son expected to win

Turkmenistan votes, president’s son expected to win