Tech  Subaru retires the gas-powered WRX STI while it explores electrification

Subaru retires the gas-powered WRX STI while it explores electrification