Asia  Sri Lanka to receive World Bank aid as economic crisis deepens

Sri Lanka to receive World Bank aid as economic crisis deepens