Fashion  Kim Kardashian slammed for promoting her brand in Kourtney Kardashian’s birthday post

Kim Kardashian slammed for promoting her brand in Kourtney Kardashian’s birthday post