Fashion  Boris Johnson owes an apology to Queen Elizabeth

Boris Johnson owes an apology to Queen Elizabeth